Historie projektu

Autor: Redakce EUNI
01. 09. 2015

E-learningová forma celoživotního vzdělávání lékařů se poprvé objevila v České republice v roce 2006, kdy byl na internetové adrese www.euni.cz spuštěn vzdělávací portál EUNI, který si hned od počátku získal oblibu. K této skutečnosti jistě přispěl i fakt, že na rozvoji tohoto mezioborového portálu se soustavně podílejí přední odborníci české medicíny a zástupci SVL ČLS JEP. 

V roce 2007 získal EUNI, jako vůbec první internetový portál pro lékaře v České republice akreditaci ČLK a kredity do systému celoživotního vzdělávání za každý úspěšně absolvovaný zkouškový test. Cílem EUNI je poskytovat alternativní možnost celoživotního vzdělávání zdravotníkům téměř všech oborů.

Partneři projektu

Kde nás najdete

Neváhejte nás kontaktovat

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Glaucomanews